مددکاری اجتماعی | بانک اطلاعات جامع - تخصصی مددکاری اجتماعی ایران
نظارت و کنترل در مدیریت آموزشی (مدیریت اجرائی آموزشگاه) - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مددکاری اجتماعی | بانک اطلاعات جامع - تخصصی مددکاری اجتماعی ایران (http://iraniansocialworkers.ir/forum)
+-- انجمن: مدیریت - Managment (http://iraniansocialworkers.ir/forum/forumdisplay.php?fid=153)
+--- انجمن: مدیریت آموزشی (http://iraniansocialworkers.ir/forum/forumdisplay.php?fid=155)
+--- موضوع: نظارت و کنترل در مدیریت آموزشی (مدیریت اجرائی آموزشگاه) (/showthread.php?tid=2013)نظارت و کنترل در مدیریت آموزشی (مدیریت اجرائی آموزشگاه) - MEARAJ - 11-22-2013

نظارت و کنترل در مدیریت آموزشی (مدیریت اجرائی آموزشگاه)


 احد احمدی 

کلمه های کلیدی:• مدیریت آموزشی• کنترل• ارزشیابی• مدرسه


 [تصویر:  pdf.gif] نظارت و کنترل در مدیریت آموزشی (مدیریت اجرائی آموزشگاه) (نوع: PDF  حجم: 70KB)