چهارمین کتاب پایگاه
دانلود کنید

اگر اين نخستين بازديد شماست نام نويسی کنيد ، چرا نام نويسی ؟

استفاده از فايل های پيوست به صورت نامحدود
بحث و گفتگو در رابطه با موضوعات بانک اطلاعات
دسترسی به بخش های ويژه مخصوص کاربران سايت
شرکت در نظرسنجی مقالات برتر بانک اطلاعات

امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
زنان همسران ایثارگر در چه زمینه‌هایی احساس ناامنی دارند؟
#1
همسران ایثاگر در یک زمینه، نگرانی جانی بیشتری نسبت به همسر عادی دارند و آن «احساس نگرانی در خانه» است. همسر عادی در زمینه دیگری، نگرانی بیشتری نسبت به همسر ایثارگر دارد و آن «ترس از بیمار شدن به علت مشکل پرداخت هزینه‌های پزشکی» است.

در پژوهشی سعی شد احساس ناامنی در همسران عادی و ایثارگر بررسی شود.

 تحقیق حاضر به مقایسه احساس ناامنی در همسران عادی و ایثارگر می‌پردازد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، «بنیاد شهید و امور ایثارگران» برای رسیدگی به امور ایثارگران تأسیس شد و فلسفه وجودی خود را ارائه خدمات مطلوب به جامعه هدف، جلب رضایت آنان و نیز گسترش تعامل با آحاد جامعه به منظور ترویج فرهنگ جبهه و شهادت اعلام کرد. جامعه هدف این بنیاد، شهدا، آزادگان و خانواده‌های آنها است.

میزان و شیوه حمایت بنیاد برحسب وضع همسران و خانواده‌ها متفاوت است
رسیدگی به نیازها و نگرانی‌های همسران به این دلیل شایان توجه است که در مصاحبه‌های اکتشافی انجام‌شده با برخی کارشناسان رسیدگی به امور ایثارگران و نیز تعدادی از همسران ایثارگر، به نظر رسید که میزان و شیوه حمایت بنیاد برحسب وضع همسران و خانواده‌ها متفاوت است و این تفاوت‌ها ممکن است باعث تفاوت در میزان احساس نگرانی از رفع نیازها شود.

علاوه بر آن، قلمرو نیازهای انسان بسیار متنوع و گسترده است و به نظر می‌رسد بسیاری از تلاش‌ها در جهت رفع نیازهای جسمانی و اقتصادی صورت گرفته و به نگرانی‌های اجتماعی کمتر توجه شده است.

همچنین گستردگی نیازها و نگرانی‌ها به‌ویژه در ابعاد تعاملات اجتماعی با اعضای خانواده در منزل و با دیگران؛ مانند فامیل و آشنایان در بیرون و مردم کوچه و خیابان، باعث می‌شود یک سازمان خاص نتواند آنها را کنترل و رسیدگی کند. بنابراین نگرانی همسران به این علت از اولویت برخوردار است که همسران، در خانواده‌های شهید یا جانباز و آزاده مسئولیت اداره زندگی را بر عهده دارند و وجود مشکلات، موجب نگرانی بیشتر برای آنها است.

این نکته اهمیت و ضرورت مقایسه همسران ایثارگر با همسران عادی را آشکار می‌کند؛ زیرا مطالعه موضوع امنیت درون گروه همسران ایثارگر به تنهایی نمی‌تواند بهبود وضعیت امنیت و ناامنی آنان در همه ابعاد را به خوبی نشان ‌دهد، بنابراین مقایسه آنها با همسران عادی از دو جهت ضروری و مفید خواهد بود: اول از جهت اهداف بنیاد شهید که بهبود وضعیت همسران ایثارگر را دنبال می‌کند و ملاک بهبود وضعیت آنها را می‌توان وضع کلی زنان در جامعه دانست؛ و دوم از جهت وضعیت امنیت زنان در جامعه که وضع عمومی ‌و سطح نگرانی‌های کلی همسران را آشکار می‌کند.

گرچه تحقیقات معدودی درباره همسران در خانوارهای شاهد و ایثارگر در کشور ما انجام شده است، اما تاکنون تحقیقی مستقل درباره موضوع احساس ناامنی همسران مزبور در کشور انجام نشده و از موضوع امنیت زنان به خصوص در خانواده‌های ایثارگر غفلت شده است.

روش تحقیق
تحقیق با روش پیمایشی انجام شد. از نظر هدف، توصیفی، تحلیلی و مقایسه‌ای و از نظر نتایج، کاربردی و نظری است. جامعه آماری شامل کلیه همسران شهید، جانباز، آزاده و عادی در مرکز شهرستان‌های استان خراسان رضوی است. همسران سه دسته اول ایثارگر نامیده می‌شوند و همسران عادی شامل زنانی است که دارای شوهر هستند و ازدواج مجدد نداشته و با همسر خود در منازل هم‌جوار زنان ایثارگر زندگی می‌کرده‌اند. تعداد کل خانواده‌های ایثارگر در مناطق سه‌گانه مشهد معادل 1348 خانواده و در کل استان خراسان رضوی معادل 29796 خانواده برآورده شده است.

شیوه گزینش نمونه عبارت است از ترکیب روش‌های طبقه‌ای متناسب، خوشه‌ای، دومرحله‌ای و تصادفی سیستماتیک. درواقع نمونه‌گیری طبقه‌ای و در داخل هر طبقه تعدادی خوشه به تصادف انتخاب و در داخل هر خوشه، نمونه‌گیری سیستماتیک صورت گرفته است.

با فرض اینکه موضوع نگرانی برحسب وضعیت همسران و نیز بزرگی یا کوچکی شهر تفاوت دارد، وضع همسر و درجه اهمیت شهر از نظر جمعیت به عنوان صفات مهم در نمونه‌گیری طبقه‌ای مدنظر قرار گرفت.

ابعاد احساس ناامنی
در این تحقیق منابع اصلی ناامنی فامیل، مردم و سازمانی و قانون در نظر گرفته شده است.

عوامل ابعاد احساس ناامنی از طرف فامیل؛ شامل بدرفتاری، مخالفت‌های فامیل، قهر و بی‌مهری، دعوای فامیل، ترس از در معرض تهمت قرار گرفتن، بدگمانی و سوءتعبیر فامیل و بی‌احترامی‌ و تحقیر و توهین توسط فامیل.

عوامل ابعاد احساس ناامنی از طرف مردم؛ شامل منت‌گذاری مردم، برچسب‌زدن، بدگمانی و سوءتعبیر مردم، نگرانی از تصورها و خیالات باطل مردم درباره خود و خانواده، نگرانی از بی‌مهری و نامهربانی مردم، ترس از انتقاد مردم، ترس از مقصر نشان داده شدن توسط مردم، ترس از سوءاستفاده به‌واسطه نیازمندی و ترس از معرفی خود به مردم.

عوامل احساس ناامنی سازمانی و قانون؛ شامل نگرانی از طرز برخورد کارکنان دولتی، نگرانی از اینکه کارمندان متوجه تنها بودن زنان شوند و با تعلیق در کارشان آنها را به زحمت اندازند، احساس محرومیت و عقب‌ماندگی از پیشرفت تحصیلی و شغلی به‌واسطه مسئولیت خانوادگی، احساس وابستگی به مردان به‌واسطه قانون و منت مردان و اینکه زحمات زنان در خانواده مورد توجه و حمایت دولت و قانون قرار نمی‌گیرد.

ابعاد نگرانی همسر ایثارگران
اولین یافته نشان می‌دهد بیشترین احساس نگرانی همسران ایثارگر که بیشتر از زنان عادی است، به بیماری شوهر خود بازمی‌گردد که در همسر جانباز 63 درصد است. در مورد نگرانی نقش فرزند در همسر جانباز 79 درصد و در مورد نقش مردم در همسر جانباز 44 درصد است.

مسکن؛ نگرانی عمده همسر فرد عادی
دومین یافته تصریح می‌کند بیشترین احساس نگرانی، احساس نگرانی در همسر عادی از مسکن 49 درصد است و بیشترین احساس نگرانی شغلی در همسران عادی 12درصد است (گرچه میزان نگرانی شغلی همسران عادی در مقایسه با کل ایثارگران بیشتر است، اما بیشترین احساس نگرانی شغلی مربوط به همسر آزاده است: (18درصد)). همچنین بیشترین احساس نگرانی استقلال مالی در همسران عادی 62 درصد است.

ابعاد نگرانی همسران ایثارگر و عادی
سومین یافته حکایت از آن دارد بیشترین احساس نگرانی کمبود مالی در همسر جانباز و نیز عادی 63 درصد است. بیشترین احساس نگرانی استقلال مالی در همسر عادی 62 درصد و بیشترین احساس نگرانی جسمی ‌در همسر جانباز و نیز عادی 62 درصد است. همچنین بیشترین احساس نگرانی جانی در همسر جانباز 20 درصد و بیشترین احساس نگرانی نقش شوهر در همسر جانباز 38 درصد است.

ازطرفی بیشترین احساس نگرانی نقش فرزند در همسر جانباز و آزاده 79 درصد، بیشترین احساس نگرانی اقتدار بر فرزند در همسر آزاده 55 درصد، بیشترین احساس نگرانی نقش قانون و سازمان‌ها در همسر جانباز 44 درصد، و بیشترین نسبت میانگین شاخص کل احساس نگرانی در همسر جانباز 46 درصد است.

نتایج فوق نشان می‌دهد در چهار بعد، نگرانی همسران ایثارگران و در چهار بعد، نگرانی همسران عادی بیشتر است. درمجموع در 9 مورد از ابعاد پانزده‌گانه فوق بیشترین نسبت میانگین احساس نگرانی مربوط به همسران جانباز، در پنج مورد مربوط به عادی، در سه مورد مربوط به آزاده و فقط یک مورد مربوط به همسر شهید است.
 
یک‌چهارم تا یک‌سوم همسران ایثارگر در زمینه مسکن نگرانی جدی دارند
چهارمین یافته خاطرنشان می‌سازد همسران عادی در تمامی ‌زمینه‌های پنج‌گانه مسکن احساس نگرانی بیشتری نسبت به ایثارگران دارند، اما فقط در یک زمینه بین ایثارگران تفاوت وجود دارد و آن مربوط به همسر آزاده است. درصد نگرانی‌های مسکن در همسران عادی از حداقل 46.9 درصد تا 56.6 درصد و در همسران ایثارگر بین حداقل 26.9 درصد تا 34درصد در نوسان است.

این نتایج نشان می‌دهد با وجود نگرانی کمتر ایثارگران در زمینه‌های مسکن، هنوز در حدود یک‌چهارم تا یک‌سوم همسران ایثارگر در زمینه مسکن نگرانی جدی دارند که عمده‌ترین آن 45.8 درصد به همسران آزاده و «سکوت در محله‌های ناجور» مربوط است.

«احساس نگرانی در خانه» در همسران ایثارگران
پنجمین یافته تأکید می‌کند که همسران ایثاگر در یک زمینه، نگرانی جانی بیشتری نسبت به همسر عادی دارند و آن «احساس نگرانی در خانه» است. همسر عادی در یک زمینه، نگرانی بیشتری نسبت به همسر ایثارگر دارد و آن «ترس از بیمار شدن به علت مشکل پرداخت هزینه‌های پزشکی» است.

مقایسه زمینه احساس نگرانی مالی بین همسران عادی و ایثارگر
ششمین یافته بیان می‌کند همسران عادی در شش زمینه نسبت به همسران ایثارگر بیشتر احساس نگرانی دارند: «تأمین هزینه‌های ضروری زندگی»، «پرداخت قبض»، «نداشتن درآمد ثابت»، «استقلال مالی»، «پشتوانه مالی» و «سرقت اموال در خیابان». همچنین بیشترین نگرانی مالی درون همسران ایثارگر، مربوط به جانباز و آزاده است. مهم‌ترین درصد نگرانی‌های مالی در همسران عادی حداکثر و در ایثارگر به 68.3 درصد می‌رسد.

مقایسه زمینه‌های احساس نگرانی شغلی بین همسران عادی و همسران ایثارگر
هفتمین یافته حاکی از آن است که همسران عادی در دو زمینه بیشتر نگرانند و آن «فقدان ثبات شغلی» و «نداشتن درآمد مشخص» است. درون ایثارگران، بیشترین نگرانی شغلی به همسر آزاده مربوط است و آن «پیدا کردن شغل»، «از دست دادن شغل» و «ثبات شغل» است. مهم‌ترین درصد نگرانی شغلی در همسران عادی حداکثر به 22 درصد و در ایثارگر به 18.6 درصد می‌رسد.

مقایسه زمینه‌های احساس نگرانی شوهر بین همسران عادی و ایثارگر
هشتمین یافته نشان می‌دهد همسران ایثارگران در سه زمینه نسبت به همسران عادی بیشتر نگرانند که عبارتند از «ترس از تشدید بیماری شوهر»، «انزوا و خانه‌نشین شدن به خاطر شوهر» و «بی‌مهری شوهر».

درون همسران ایثارگر نیز نگرانی همسر جانباز تمام زمینه‌ها را دربر می‌گیرد که شامل «بددهنی»، «کتک»، «تهدید به طلاق»، «تهدید به ازدواج با دیگری»، «عصبانیت»، «تشدید بیماری شوهر»، خانه‌نشین شدن»، «بی‌مهری» و «مشکلات اجتماعی شوهر» است. همسر آزاده نیز در هفت زمینه از 9 زمینه احساس نگرانی جدی دارد. بیشترین درصد نگرانی شوهر در ایثارگران حداکثر به 58.8 درصد و در عادی به 51.9 درصد می‌رسد.

مقایسه زمینه احساس نگرانی فرزند بین همسران عادی و ایثارگر
نهمین یافته حکایت از آن دارد که ایثارگران در سه زمینه بیشترین نگرانی فرزند را نسبت به عادی دارند که عبارتند از: «تحصیل»، «شغل» و «ازدواج». درون همسران ایثارگر نیز همسران جانباز و نیز آزاده در سه زمینه «تحصیل»، «رفتار اجتماعی» و«بی‌مهری» راجع به فرزند نگرانی بیشتری دارند تا همسر شهید. بیشترین درصد نگرانی فرزند در ایثارگران حداکثر به 82.1 درصد و در عادی به 77.8 درصد می‌رسد.

مقایسه زمینه احساس نگرانی فامیل بین همسران عادی و ایثارگر
دهمین یافته تشریح می‌کند بین دو گروه ایثارگر و عادی در هیچ‌یک از زمینه‌های نگرانی فامیل تفاوتی وجود ندارد، اما درون ایثارگران، همسران شهید و نیز جانباز بیشتر نگرانند که مورد «تهمت فامیل» قرار گیرند. بشترین درصد نگرانی‌های نقش فامیل در ایثارگر حداکثر به 40.2 درصد و عادی به 35.9 درصد می‌رسد.

مقایسه زمینه‌های احساس نگرانی مردم بین همسران عادی و ایثارگر
یازدهمین یافته اشاره دارد که در دو زمینه، همسر عادی نگرانی بیشتری دارد و آن عبارتند از: «نگاه هرزه بعضی مردان»، «مزاحمت و طمع مردان». در دو زمینه دیگر، همسر ایثارگر نگرانی بیشتری دارد و آن عبارتند از: «ترس از معرفی خود به مردم» و «ترس از منت‌گذاری مردم».

درون ایثارگران نیز همسر شهید در زمینه «ترس از معرفی خود به مردم » و همسر جانباز در زمینه «ترس از سوءتعبیر و بدگمانی مردم» بیشترین نگرانی را احساس می‌کنند. بیشترین درصد نگرانی‌های نقش مردم در ایثارگران حداکثر به 56 درصد و در عادی به 62.9 درصد می‌رسد.

مقایسه زمینه‌های احساس نگرانی قانون، دولت و سازمان‌ها بین همسران عادی و ایثارگر
دوازدهمین یافته تصریح می‌کند بین دو گروه ایثارگر و عادی در هیچ‌یک از زمینه‌های نگرانی قانون، دولت و سازمان‌ها تفاوتی وجود ندارد؛ اما درون ایثارگران، همسران جانباز و آزاده بیشترین نگرانی را به این علت دارند که «زحمات همسر در خانواده مورد توجه و حمایت دولت و قانون قرار نمی‌گیرد».

بیشترین درصد نگرانی‌های نقش قانون، دولت و سازمان‌ها در ایثارگران حداکثر به 57.6 درصد و در عادی به 56.4 درصد می‌رسد.

مشکلات جنسیتی عمومی‌ زنان
برخی نگرانی‌های زنان به سطح نیازها، ساختار جامعه و تقسیم کار جنسیتی مربوط است که صرف‌نظر از وجود تفاوت بین همسران، میزان برخی نگرانی‌ها چنان بالا است که نگرانی‌هایی مانند؛ نگرانی جانی، کمبود مالیف رابطه با شوهر، نگرانی مربوط به فرزند در زمینه‌های کار، تحصیل و ازدواج، نگرش مردم به زنان و رفتار مردان در خیابان و در عرصه‌های عمومی ‌و برخورد قانون توسط هر دو گروه (البته با تفاوت‌هایی در برخی موارد) به میزان بیش از 50 درصد احساس شده است.

به عبارت دیگر، نگرانی زنان چه درون خانواده یا بیرون آن تا حد زیادی هنوز عمومیت دارد و نمی‌توان آنها را به وظایف سازمان خاصی مربوط دانست، بلکه به ساختار کلی و شرایط عمومی ‌جامعه مربوط است که این تحقیق بازتاب شرایط استان خراسان رضوی است.

لازم به ذکر است پژوهش "مقایسه ابعاد و زمینه احساس ناامنی در همسران عادی و ایثارگر" توسط حسین بهروان انجام و سال 1388 در نشریه علمی- ‌پژوهشی پژوهش زنان منتشر شده است.
 
[تصویر:  paygah-1.gif]
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  180 هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی قرار دارند mina68 0 1,823 07-27-2015، 01:59 PM
آخرین ارسال: mina68
  لزوم ایجاد خانه‌هایی برای زنان آسیب‌دیده اطلاعات اجتماعی ایران 0 1,830 07-08-2015، 04:33 AM
آخرین ارسال: اطلاعات اجتماعی ایران
  زنان ایرانی در معرض چه خشونت هایی هستند؟ اطلاعات اجتماعی ایران 0 1,672 11-26-2014، 05:32 AM
آخرین ارسال: اطلاعات اجتماعی ایران
  انواع خشونت‌هایی که زنان را در محیط کار تهدید می‌کند سایه آفتاب 0 1,444 05-29-2014، 12:02 AM
آخرین ارسال: سایه آفتاب
  زنان ایرانی «توهم خود زشت پنداری» دارند mohammad 0 1,630 01-26-2014، 06:30 PM
آخرین ارسال: mohammad

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان

درباره ما: وبسایت مددکاران اجتماعی ایرانیان در مورخ ۹۲/۱/۱، به منظور ایجاد مرکزی برای دسترسی و هم افزایی فعالیت های علمی و پژوهشی در حوزه های مختلف مددکاری اجتماعی با اهداف ذیل آغاز به کار نموده است: ۱- ایجاد بانک اطلاعات جامع و روزآمد مقالات، با دسترسی آسان، رویه یکسان و رفع محدودیت های شکلی، زمانی و سازمانی موجود ۲- معرفی متخصصین، پژوهشگران و اساتید در حوزه های تخصصی مددکاری اجتماعی جهت تقویت حقوق معنوی ۳- فراهم نمودن بستری برای جریان سازی و مدیریت محتوای مددکاری اجتماعی جهت جلوگیری از تضییع منابع مادی و معنوی جامعه مددکاران اجتماعی ایران، در روندهای تکراری و کلیشه ای کنونی ۴- ایجاد زمینه مساعد برای بومی سازی مددکاری اجتماعی در کشور ۵- گسترش پایگاه های مجازی در حوزه مددکاری اجتماعی ایران